Polityka prywatności

Polityka prywatności

GLOBALNE ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI

Ostatnia aktualizacja: 29 listopad 2016 r.

 

TRUSTe Privacy

 

Spółka Enterprise Holdings, Inc., jej podmioty zależne, które zarządzają takimi markami jak Enterprise Rent-A-Car, National Car Rental, Alamo Rent A Car, Truck Rental, Car Sales, RideShare i CarShare, a także spółka Enterprise Fleet Management, Inc. (łącznie „Enterprise Holdings”) szanują prywatność swoich Klientów. Niniejsze zasady ochrony prywatności („Zasady Ochrony Prywatności”) zostały wdrożone przez Enterprise Holdings w celu wyjaśnienia, w jaki sposób Enterprise Holdings wykorzystuje i chroni dane osobowe Klientów, które może zbierać od Klientów i o Klientach za pośrednictwem swoich witryn, aplikacji mobilnych, widżetów rezerwacji online (np. aplikacji internetowych do rezerwacji pojazdów wykorzystywanych przez partnerów zewnętrznych, takich jak hotele, linie lotnicze itd.), a także poprzez swoje źródła korporacyjne, wypożyczalnie i punkty sprzedaży oraz źródła zewnętrzne. Jeśli Klient korzysta z witryn lub aplikacji mobilnych Enterprise Holdings, wyraża zgodę na zbieranie i udostępnianie jego danych osobowych zgodnie z metodami i przeznaczeniem opisanymi w niniejszych Zasadach Ochrony Prywatności.

Informacje na temat administratorów właściwych dla danych osobowych Klienta znajdują się w sekcji Administratorzy danych oraz dane kontaktowe w poszczególnych krajach.

Charakter działalności prowadzonej przez Enterprise Holdings może wymagać udostępniania informacji na temat rezerwacji Klienta franczyzobiorcom lub licencjobiorcom Enterprise Holdings, których działalność i struktura właścicielska podlegają odrębnym Podmiotom („Licencjobiorcy”). W przypadku takich transakcji Licencjobiorca jest niezależnym administratorem danych i może stosować własne zasady ochrony prywatności w odniesieniu do danych dotyczących wynajmu dostarczanych Licencjobiorcy przez Klienta. Klient powinien zapoznać się z obowiązującymi u Licencjobiorcy zasadami ochrony prywatności, które mają zastosowanie do zawieranej przez Klienta transakcji.

 

Rodzaje zbieranych danych
Sposoby wykorzystywania danych
Sposoby udostępniania danych Klienta
Dostępne dla Klienta opcje dotyczące jego danych
Bezpieczeństwo i integralność danych
Globalne przekazywanie i przetwarzanie danych
Zmiany w postanowieniach
Kontakt z Enterprise Holdings
Śledzenie aktywności online i reklamy

Rodzaje zbieranych danych

Zebrane dane o Kliencie

Klient może udostępniać Enterprise Holdings określone informacje w związku z daną transakcją lub korzystaniem przez Klienta z witryn oraz placówek Enterprise Holdings. Klient może odmówić podania Enterprise Holdings swoich danych osobowych. Jeśli jednak Klient zdecyduje się na niepodanie takich danych, może nie mieć dostępu do niektórych produktów lub usług. Dane osobowe Klienta, które Enterprise Holdings może zbierać, obejmują:

 • imię i nazwisko, dane kontaktowe, numer prawa jazdy oraz datę jego ważności, dane kontaktowe w razie nagłych wypadków oraz datę urodzenia Klienta;
 • informacje o wynajmie pojazdu, w tym o miejscu, okresie i rodzaju wynajmu, oraz preferencjach Klienta w tym zakresie;
 • dane karty kredytowej Klienta, informacje związane z programami nagród uznaniowych Enterprise, Alamo lub National, dane konta online użytkownika, numery członkowskie/identyfikacyjne, dane dotyczące paszportu, a także informacje o członkostwie Klienta w programach dla stałych klientów prowadzonych przez linie lotnicze lub partnerów z biur podróży;
 • informacje o preferencjach Klienta w zakresie materiałów marketingowych podane przez Klienta lub zebrane na podstawie jego udziału w ankietach lub korzystania przez niego z ofert promocyjnych;
 • przesłane przez Klienta zdjęcia przedstawiające Klienta, jego prawo jazdy i paragony udostępnione za pomocą funkcji aparatu dostępnych w niektórych aplikacjach mobilnych i witrynach Enterprise Holdings;
 • dane finansowe, które mogą być konieczne do realizacji zakupu lub wynajmu pojazdu w punkcie Car Sales lub Fleet Management w Stanach Zjednoczonych. (Dodatkowe informacje w tym zakresie zostaną przekazane Klientowi podczas realizacji danej transakcji).
 • Dodatkowe dane kontaktowe Klienta, które Enterprise Holdings może pozyskiwać od swoich partnerów biznesowych (np. biur podróży lub dostawców Car Sales itp.).

Za zgodą Klienta, Enterprise Holdings może także korzystać z informacji o lokalizacji Klienta na podstawie danych z urządzenia mobilnego Klienta lub na podstawie adresu IP Klienta. Za zgodą Klienta, Enterprise Holdings może także korzystać z informacji o lokalizacji urządzenia mobilnego Klienta w celu dostarczania Klientowi stosownych powiadomień. Enterprise Holdings nie używa tych informacji na potrzeby określenia dokładnej lokalizacji Klienta ani do celów innych niż świadczenie usług na rzecz Klienta. Jeśli Klient wyraził zgodę na korzystanie przez Enterprise Holdings z informacji o jego lokalizacji i chce ją anulować, powinien wyłączyć usługi lokalizacyjne w swoim urządzeniu. Za zgodą Klienta, aplikacja Enterprise Holdings może korzystać z funkcji kamery w urządzeniu Klienta i przesyłać zdjęcia (np. paragony) do aplikacji. Jeśli Klient wyraził zgodę na korzystanie przez aplikację z funkcji kamery i chce cofnąć tę zgodę, powinien zmienić odpowiednie ustawienia w swoim urządzeniu.

Enterprise Holdings w niektórych obszarach swoich witryn umożliwia Klientowi podanie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych znajomego Klienta, aby znajomy ten mógł otrzymać w wiadomości e-mail jednorazowe zaproszenie do odwiedzenia witryn Enterprise Holdings. Ponadto Enterprise Holdings umożliwia Klientowi podanie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych znajomego lub dowolnej innej osoby w celu dokonania rezerwacji w imieniu takiego znajomego lub takiej innej osoby. Przed podaniem danych znajomego Klient musi uzyskać od znajomego stosowną zgodę. Informacje o znajomym podane przez Klienta nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów marketingowych, chyba że znajomy wyrazi zainteresowanie ofertą Enterprise Holdings lub w jakikolwiek inny sposób Enterprise Holdings uzyska od znajomego zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie jego danych. Klient powinien pamiętać, że jeśli skorzysta on z funkcji Wyślij do znajomego dostępnej w witrynach Enterprise Holdings, wówczas imię, nazwisko i adres e-mail Klienta mogą zostać zamieszczone w korespondencji wysłanej do tego znajomego.

Informacje zbierane i przechowywane automatycznie

Podczas korzystania przez Klienta z witryn Enterprise Holdings komputer Klienta może automatycznie przesyłać określone informacje do serwerów sieciowych Enterprise Holdings. Serwery sieciowe Enterprise Holdings automatycznie rozpoznają nazwę domeny lub adres IP każdego użytkownika odwiedzającego witryny Enterprise Holdings. Adres IP to numer przypisany do komputera Klienta, gdy Klient nawiązuje połączenie internetowe. Serwery sieciowe korzystają z protokołów internetowych identyfikujących komputery na podstawie adresów IP. Enterprise Holdings może także zbierać informacje o typie przeglądarki i systemie operacyjnym, a także o dostawcy usług internetowych, stronach odsyłających i stronach wyjścia, jak również informacje o dacie i godzinie lub dane o strumieniach kliknięć. Podobne informacje Enterprise Holdings zbiera, gdy Klient odwiedza witryny Enterprise Holdings przy użyciu urządzeń mobilnych. Wówczas informacje te obejmują markę urządzenia, model, system operacyjny i nazwę operatora. O ile nie określono inaczej w niniejszych Zasadach Ochrony Prywatności, Enterprise Holdings może łączyć dane nieosobowe pozyskiwane od Klienta (jak opisano powyżej oraz w sekcji poniżej zatytułowanej „Pliki cookie i śledzenie pikseli”) z danymi osobowymi Klienta, aby udoskonalać witryny Enterprise Holdings i dostosowywać ich funkcjonalność do potrzeb Klienta poprzez zapisywanie jego preferencji lub w celu analizy funkcji witryny oraz kierowania reklam i ofert, które mogą Klienta zainteresować.

Pliki cookie i śledzenie pikseli

Enterprise Holdings i partnerzy używają plików cookie, tagów pikselowych, e-tagów, metod zapisu HTML 5 i podobnych technologii w większości swoich witryn oraz w wiadomościach e-mail o charakterze marketingowym wysyłanych do Klienta. Enterprise Holdings wykorzystuje je do monitorowania i identyfikowania sposobów korzystania przez Klienta z witryn i usług Enterprise Holdings, udoskonalania ich funkcjonalności i dostosowywania prezentowanych treści i funkcji do potrzeb Klienta, jak również w celu optymalizacji reklam i komunikacji marketingowej oraz identyfikowania komunikacji marketingowej interesującej z punktu widzenia Klienta, a także wspomagania zewnętrznych agencji reklamowych w prezentowaniu w imieniu Enterprise Holdings reklam w Internecie. Obecnie witryny Enterprise Holdings nie odpowiadają na automatyczne sygnały dotyczące mechanizmów śledzenia, w tym poleceń „nie śledź” wysyłanych przez przeglądarki internetowe Klienta. Klient może jednak skorzystać z innych opcji zapobiegania wykorzystywaniu plików cookie i podobnych technologii lub ograniczenia takiego wykorzystywania. Więcej informacji na temat tego, jak zarządzać ustawieniami prywatności i przechowywania plików cookie Flash, można znaleźć tutaj. Dodatkowe informacje można też znaleźć na stronie poświęconej śledzeniu aktywności online i reklamie.

Działanie pojazdów i dane o lokalizacji

Pojazdy Enterprise Holdings mogą być wyposażone w technologię OnStar lub inny samochodowy system telematyczny („System Telematyczny”). Niektóre lub wszystkie funkcje Systemu Telematycznego mogą być lub nie być aktywne w trakcie okresów wynajmu pojazdu. Systemy Telematyczne mogą dostarczać, ujawniać i udostępniać (1) informacje o lokalizacji, (2) powiadomienia o wypadkach i szczegóły dotyczące wypadku, (3) raporty na temat stanu technicznego, kilometrażu, diagnostyki i wydajności pojazdów („Dane Telematyczne”) w zakresie dozwolonym przepisami prawa.

Wykorzystanie Danych Telematycznych podlega stosownym postanowieniom oraz zasadom ochrony prywatności obowiązującym u odpowiedniego dostawcy Systemu Telematycznego lub producenta pojazdu (w przypadku systemu OnStar informacje na ten temat są dostępne w witrynie www.onstar.com), które mogą obejmować ograniczenia systemu i usług, wyłączenia gwarancji, ograniczenia odpowiedzialności, warunki dostawcy usług bezprzewodowych, praktyki dotyczące zachowania prywatności, charakterystykę wykorzystywania i udostępniania informacji, a także odpowiedzialność i obowiązki po stronie użytkownika.

Prywatność dzieci

Witryny ani akcje marketingowe online udostępniane przez Enterprise Holdings nie są kierowane do dzieci, a Enterprise Holdings świadomie nie zbiera danych osobowych dzieci poniżej 18 roku życia lub osób niepełnoletnich w świetle przepisów prawa obowiązującego w kraju Klienta. Jeśli Klient obawia się, że jego dziecko podało Enterprise Holdings swoje dane osobowe, i w związku z tym chce zażądać ich usunięcia, powinien skontaktować się z Enterprise Holdings pod adresem privacy@ehi.com.

Sposoby wykorzystywania danych

Zebrane przez Enterprise Holdings informacje są wykorzystywane przez Enterprise Holdings w celu:

 • pomagania Klientowi w realizacji żądanych transakcji, takich jak rezerwacja i wynajem pojazdów silnikowych;
 • weryfikowania ważności dowodu tożsamości za pomocą okazanego zdjęcia przedstawiającego Klienta i jego prawo jazdy na potrzeby korzystania przez Klienta z usług w punkcie CarSharing, po godzinach pracy lub w trybie przyspieszonym (Enterprise Holdings nie przechowuje tych informacji w żadnym innym celu);
 • obsługi konta lub uprawnień członkowskich Klienta, odpowiadania na jego zapytania oraz kontaktowania się z Klientem, gdy jest to konieczne;
 • oferowania Klientowi zniżek, kuponów, loterii, ofert i innych informacji oraz możliwości i usług, które mogą Klienta zainteresować (oferty te mogą być kierowane do Klienta w ramach akcji marketingowych osób trzecich, np. właścicieli witryn i mediów, w tym mediów społecznościowych; Klient może zrezygnować z otrzymywania takich treści, klikając ikonę w reklamie lub zmieniając ustawienia prywatności we właściwościach kont w poszczególnych mediach);
 • udoskonalania produktów i usług Enterprise Holdings (np. Enterprise Holdings może skontaktować się z Klientem telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, aby poznać jego opinię na temat personelu, jakości świadczonych usług, a także w celu poprawiania jakości usług, witryn i usprawniania pracy placówek Enterprise Holdings);
 • tworzenia statystyk i analiz dotyczących korzystania z witryn, produktów i usług Enterprise Holdings (dane statystyczne są wykorzystywane wyłącznie do usprawniania obsługi Klienta oraz poprawiania jakości produktów i funkcjonalności witryn);
 • zapewnienia ochrony praw i własności Klienta.

Enterprise Holdings może łączyć informacje, które przesyła Klient, z informacjami związanymi z transakcjami, które Klient zawiera z Enterprise Holdings, takie jak np. informacje o miejscu wynajmu i typie pojazdu. Ponadto Enterprise Holdings może łączyć te informacje z danymi o Kliencie uzyskanymi od osób trzecich, które świadczą na rzecz Enterprise Holdings usługi w zakresie przetwarzania zgłoszeń, przechowywania danych i optymalizacji usług.

Z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to zabronione przez prawo, zebrane dane Enterprise Holdings przechowuje przez okres nie dłuższy, niż jest to zasadne w kontekście komercyjnym, lub zgodnie ze stosownymi zasadami. Informacje zbierane do określonego celu będą wykorzystane tylko do tego celu i po uzasadnionym czasie oraz po wypełnieniu określonego celu nie będą aktywnie przechowywane. Nieaktywne dane mogą jednak nadal służyć do celów statystycznych, marketingowych, archiwalnych i innych celów analitycznych.

Sposoby udostępniania danych Klienta

Enterprise Holdings może ujawnić zbierane od Klienta i jego dotyczące informacje swoim podmiotom zależnym w celu realizacji żądanych przez Klienta transakcji oraz do celów marketingowych. Oprócz sytuacji opisanych w niniejszych Zasadach Ochrony Prywatności, Dane Telematyczne z wynajmowanych pojazdów mogą być ujawniane Enterprise Holdings, podmiotom stowarzyszonym Enterprise Holdings, służbom ratunkowym oraz innym osobom lub podmiotom zaangażowanym w udzielanie pomocy w razie wypadku, operatorom usług telematycznych lub innym osobom lub podmiotom, w stosunku do których Enterprise Holdings ma obowiązek przekazania tego typu danych wynikający z umów lub przepisów prawa, oraz wykorzystywane przez wspomniane podmioty i osoby. Podmioty stowarzyszone oraz pracownicy podmiotów zależnych Enterprise Holdings w działach IT, marketingu, operacyjnych i obsługi klienta mogą wykorzystywać dane osobowe Klienta zgodnie z postanowieniami niniejszych Zasad Ochrony Prywatności. Informacje na temat sposobu aktualizacji preferencji w zakresie materiałów marketingowych zamieszczono w sekcji Kontakt z Enterprise Holdings poniżej.

Enterprise Holdings może też ujawniać dane Klienta innym osobom trzecim: (1) kiedy jest to wymagane przepisami prawa lub w ramach procesu sądowego; (2) bez procesu sądowego na wniosek organów ścigania w związku z dochodzeniem; (3) w celu ochrony praw, prywatności lub bezpieczeństwa Enterprise Holdings lub innych użytkowników; (4) na potrzeby obsługi administracyjnej, technicznej lub do innych celów biznesowych w ramach realizacji transakcji zawieranych między Enterprise Holdings a Klientem (tj. zmiany ubezpieczenia, wynajem do celów korporacyjnych lub za pośrednictwem partnera Enterprise Holdings), do analizy danych, do usług analitycznych dotyczących danych pozyskanych z urządzeń mobilnych, do utrzymania i usprawnienia usług Enterprise Holdings (obowiązują stosowne umowy dotyczące zachowania poufności); (5) gdy jest to konieczne do sięgnięcia po dostępne rozwiązania lub ograniczenia wszelkich szkód, jakie mogą zostać poniesione przez Enterprise Holdings; (6) w celu wyegzekwowania postanowień umów wynajmu lub postanowień obowiązujących w witrynach Enterprise Holdings; (7) w celu wsparcia administracji programów promocyjnych i lojalnościowych; (8) w celu przetwarzania transakcji Klienta we współpracy ze spółkami zależnymi, stowarzyszonymi lub licencjobiorcami/franczyzobiorcami Enterprise Holdings znajdującymi się w kraju, w którym Klient dokonuje rezerwacji; (9) w przypadku, gdy prawa innych osób mogłyby zostać naruszone, i (10) w innych sytuacjach za zgodą Klienta.

Dane osobowe mogą również być przekazane innej firmie w przypadku cesji, zmiany własności, reorganizacji lub przeniesienia całości lub części Enterprise Holdings lub aktywów Enterprise Holdings. Może to nastąpić, tylko jeśli strony zawarły umowę, na mocy której zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie informacji dotyczy celów związanych z transakcją biznesową, w tym z decydowaniem o realizacji transakcji biznesowej. W takim przypadku 30 dni przed taką zmianą struktury własności lub kontroli nad danymi osobowymi Klienta Klient otrzyma powiadomienie pocztą e-mail lub powiadomienie takie zostanie umieszczone w widocznym miejscu w witrynach Enterprise Holdings.

Enterprise Holdings może ujawniać dane osobowe Klienta zewnętrznym dostawcom usług, w tym podmiotom przetwarzającym płatności za towary lub usługi, dostawcom poczty e-mail w celu wysyłania powiadomień w imieniu Enterprise Holdings oraz dostawcom wykorzystywanej przez Enterprise Holdings funkcji czatu na żywo do obsługi Klienta. Usługodawcy ci mogą znajdować się w innym kraju niż kraj zamieszkania Klienta, np. w Stanach Zjednoczonych lub państwie członkowskim Unii Europejskiej. Są oni zobowiązani umową do zachowania poufności danych Klienta i ich odpowiedniego zabezpieczenia. Dane te mogą być jednak dostępne dla władz USA lub UE zgodnie z obowiązującym prawem.

Ponadto Enterprise Holdings może udostępniać dane zagregowane lub pozbawione elementów umożliwiających identyfikację Klienta swoim partnerom w działaniach reklamowych i marketingowych, zewnętrznym mediom, w tym sieciom społecznościowym, w celu prezentowania ukierunkowanych przekazów reklamowych w imieniu Enterprise Holdings. Po otrzymaniu od Klienta stosownego powiadomienia oraz wymaganej zgody Enterprise Holdings może udostępnić imię i nazwisko oraz adres e-mail Klienta swoim partnerom brandingowym i podmiotom stowarzyszonym w celu świadczenia żądanych przez Klienta usług i do celów marketingowych. Jeśli Klient nie chce otrzymywać informacji promocyjnych od takich osób trzecich, powinien skontaktować się bezpośrednio z tymi osobami.

Dostępne dla Klienta opcje dotyczące jego danych

Witryny Enterprise Holdings zapewniają Klientowi kilka opcji w związku ze zbieraniem, wykorzystywaniem i udostępnianiem przez Enterprise Holdings danych Klienta. Klient musi na przykład wyrazić zgodę na otrzymywanie korespondencji e-mail z materiałami reklamowymi od Enterprise Holdings, podmiotów zależnych lub partnerów biznesowych Enterprise Holdings na temat ofert specjalnych, promocji oraz nowych funkcji, produktów i usług. W dowolnym momencie Klient może ponownie poprosić o otrzymywanie korespondencji e-mail z materiałami reklamowymi; zapamiętany zostanie jego ostatni wybór w tym zakresie. Klient może nie zgodzić się na zbieranie jego danych osobowych lub wykorzystywanie ich do określonych celów oraz jakichkolwiek promocji marketingowych. Służy do tego procedura opisana w sekcji Kontakt z Enterprise Holdings poniżej.

Referencje

Enterprise Holdings może publikować w swoich witrynach referencje/komentarze/recenzje, które mogą zawierać dane osobowe. Przed ich opublikowaniem Enterprise Holdings zawsze będzie zwracać się do Klienta o stosowną zgodę w tym zakresie. Aby poprosić o usunięcie swoich referencji, Klient powinien skontaktować się z Enterprise Holdings za pośrednictwem jednej z metod wymienionych w sekcji Kontakt z Enterprise Holdings poniżej.

Połączone witryny

Witryny Enterprise Holdings mogą zawierać łącza do innych witryn (np. witryn partnerów marketingowych lub reklamodawców), których zasady ochrony prywatności mogą różnić się od tych przyjętych przez Enterprise Holdings. Enterprise Holdings nie odpowiada za działania ani praktyki realizowane w takich witrynach. W związku z tym Enterprise Holdings zaleca, aby Klient zapoznał się z zasadami ochrony prywatności obowiązującymi w witrynach, do których mogą prowadzić łącza dostępne w witrynie Enterprise Holdings.

Bezpieczeństwo i integralność danych

Bezpieczeństwo podawanych przez Klienta informacji jest dla Enterprise Holdings bardzo ważne i Enterprise Holdings dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczny transfer danych Klienta. W przypadku niektórych transakcji w niektórych z witryn Enterprise Holdings dane mogą być zabezpieczane za pomocą technologii Secured Sockets Layer (SSL). Niestety żadna transmisja danych przez Internet nie gwarantuje całkowitego bezpieczeństwa. Chociaż Enterprise Holdings stara się chronić dane osobowe Klienta, to nie może jednak zagwarantować bezpieczeństwa żadnych danych przesyłanych przez Internet. Po otrzymaniu danych Klienta Enterprise Holdings podejmuje w dobrej wierze czynności zasadnie właściwe do ich ochrony przed: zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi, utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem, a także zapewnia integralność zbieranych danych. Enterprise Holdings korzysta do tego celu według własnego uznania z metod technologicznych, fizycznych, administracyjnych i prawnych, a także z procedur kontrolnych na poziomie organizacji oraz umów o zachowaniu poufności i nieujawnianiu danych.

Jeśli w związku z jakimikolwiek funkcjami w witrynach Enterprise Holdings Klient używa nazwy użytkownika i hasła, obowiązek utrzymania tego hasła w tajemnicy spoczywa na Kliencie. Klient nie powinien nikomu ujawniać swojego hasła. W żadnej niezapowiedzianej rozmowie telefonicznej ani wiadomości e-mail Enterprise Holdings nie będzie prosić Klienta o podanie hasła. Ponadto jeśli Klient korzysta z komputera, który nie należy do Klienta i jest publicznie dostępny, powinien pamiętać o stosowaniu rozsądnych środków ostrożności.

Globalne przekazywanie i przetwarzanie danych

Dane Klienta będą wykorzystywane w kraju świadczenia usługi i zawarcia transakcji. O ile nie jest to zabronione przepisami prawa, jednorazowe lub ciągłe korzystanie przez Klienta z witryn i aplikacji mobilnych Enterprise Holdings jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na przesyłanie informacji lub przechowywanie ich na serwerach i przetwarzanie poza krajem zamieszkania Klienta, w tym w dowolnym kraju, w którym Enterprise Holdings prowadzi działalność. Przepisy o ochronie prywatności obowiązujące w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach, w których informacje mogą być przechowywane, mogą być bardziej ogólne lub mniej restrykcyjne niż w innych krajach, w tym w kraju zamieszkania Klienta. Jeśli Klient poprosi Enterprise Holdings o nieprzekazywanie jego danych, może wówczas nie mieć dostępu do niektórych lub wszystkich produktów i usług Enterprise Holdings.

Enterprise Holdings i należące w całości do Enterprise Holdings podmioty zależne uczestniczą w obowiązującym w UE i USA programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield) i uzyskały certyfikat zgodności z jego wymaganiami. Z uwagi na uczestnictwo w programie Tarcza Prywatności, Enterprise Holdings zobowiązuje się do postępowania ze wszystkim danymi osobowymi uzyskanymi z krajów Unii Europejskiej (UE) zgodnie z odpowiednimi zasadami programu. Więcej informacji na temat programu Tarcza Prywatności można znaleźć na stronie „Privacy Shield List” Departamentu Handlu USA .

W związku z uczestnictwem w programie Tarcza Prywatności, Enterprise Holdings odpowiada za przetwarzanie otrzymanych danych osobowych oraz za przekazywanie ich podmiotom zewnętrznych działającym jako agenci w imieniu Enterprise Holdings. Enterprise Holdings zachowa zgodność z zasadami programu Tarcza Prywatności w przypadku wszystkich przyszłych transferów danych osobowych z UE, w tym z przepisami o odpowiedzialności dotyczącymi przyszłych transferów.

W związku z danymi osobowymi otrzymanymi lub lub przekazanymi zgodnie z programem Tarcza Prywatności, Enterprise Holdings podlega uprawnieniom wykonawczym amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu. W określonych sytuacjach na Enterprise Holdings może być nałożone zobowiązanie do ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania władz publicznych, w tym także w związku z bezpieczeństwem narodowym lub wymaganiami organów ścigania.

W przypadku niewyjaśnionych wątpliwości dotyczących prywatności lub danych Klient powinien skontaktować się: w USA — z firmą zewnętrzną świadczącą usługi mediacyjne (bezpłatnie), pod adresem https://feedback-form.truste.com/watchdog/request, natomiast w Kanadzie — z biurem Privacy Commissioner of Canada za pośrednictwem strony https://www.priv.gc.ca/cu-cn/index_e.asp lub pod adresem Office of the Privacy Commissioner of Canada, 30 Victoria Street, Gatineau, Quebec, K1A 1H3.

W określonych okolicznościach, szczegółowo opisanych w witrynie poświęconej programowi Tarcza Prywatności [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], Klient może odwołać się do wiążącego arbitrażu, jeśli zostały wyczerpane inne możliwości rozwiązania sporu.

Listę witryn i aplikacji spełniających wymogi programu Tarcza Prywatności można znaleźć tutaj.

Enterprise Holdings przestrzega zasad programu Safe Harbor ustanowionego między USA i Szwajcarią w sposób określony przez Departament Handlu USA w zakresie zbierania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych obywateli Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Enterprise Holdings dysponuje certyfikatem zgodności z odpowiednimi zasadami ochrony prywatności programu Safe Harbor. Więcej informacji o programie Safe Harbor oraz certyfikaty EHI można znaleźć na stronie Safe Harbor Departamentu Handlu USA pod adresem http://www.export.gov/safeharbor/.

Podczas przekazywania danych osobowych do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym Enterprise Holdings działa zgodnie z prawem Unii Europejskiej: korzysta ze standardowych zapisów umów zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub stosuje inne środki mające na celu zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa lub występuje do Klienta o stosowną zgodę.

Zmiany w postanowieniach

Enterprise Holdings zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszych Zasad Ochrony Prywatności zgodnie ze zmianami w obowiązujących w Enterprise Holdings procedurach przetwarzania informacji. Jeśli Enterprise Holdings wprowadzi jakiekolwiek zasadnicze zmiany, przed wejściem takich zmian w życie powiadomi o nich Klienta w wiadomości e-mail (wysyłanej na adres podany na koncie Klienta) lub za pomocą powiadomienia w witrynie. Klient powinien okresowo odwiedzać tę stronę w celu zapoznania się z bieżącymi informacjami o obowiązujących w Enterprise Holdings praktykach w zakresie ochrony prywatności.

Kontakt z Enterprise Holdings

Enterprise Holdings dokłada wszelkich starań, by zbierane przez Enterprise Holdings dane były zawsze dokładne, aktualne i kompletne. Niezależnie od opcji dostępnych w ramach niniejszych Zasad Ochrony Prywatności Klient może też zrezygnować z bezpośredniej komunikacji reklamowej, sprawdzić, zmienić, poprawić, zaktualizować, usunąć swoje dane osobowe zbierane przez Enterprise Holdings lub ograniczyć ich wykorzystanie, kontaktując się z Enterprise Holdings za pośrednictwem kanałów wskazanych poniżej. Niezależnie od prawa do sprawdzenia, zmodyfikowania, poprawienia, zaktualizowania i usunięcia swoich danych osobowych Klient może także mieć prawo do niewyrażenia zgody na niektóre aspekty przetwarzania tych danych. Wszelkie wątpliwości w kwestii prywatności w witrynach Enterprise Holdings Klient powinien kierować do Enterprise Holdings. Klient może skontaktować się z Enterprise Holdings pod adresem privacy@ehi.com, a Enterprise Holdings sprawdzi wniosek złożony przez Klienta i przeprowadzi wszelkie konieczne kontrole. Klient może też skontaktować się z przedstawicielem Enterprise Holdings w kraju Klienta. Dane kontaktowe dla poszczególnych lokalizacji zamieszczono poniżej. Enterprise Holdings odpowie na wniosek Klienta o dostęp do danych w ciągu 30 dni, chyba że wymagany jest krótszy termin reakcji. W takim przypadku będą miały zastosowanie przepisy prawa krajowego.

Enterprise Holdings zastrzega sobie prawo do nieudzielenia Klientowi dostępu do jego danych, jeśli w dobrej wierze uzna, że takie ujawnienie jest zabronione w świetle obowiązujących przepisów prawa lub jeśli w związku z takim ujawnieniem mogą zostać narażone prawa innej osoby.

ADMINISTRATORZY DANYCH I DANE KONTAKTOWE W POSZCZEGÓLNYCH KRAJACH:

W przypadku wynajmu pojazdu lub korzystania z witryny internetowej lub jej wersji mobilnej w kraju wymienionym poniżej administratorem danych będzie podmiot wskazany poniżej właściwy dla danego kraju.

Kraj

Administrator danych

Dane kontaktowe

Stany Zjednoczone

Enterprise Holdings, Inc.

Enterprise, Internet Privacy Questions,
600 Corporate Park Drive, St. Louis, MO 63105

Kanada

Enterprise Rent-A-Car Canada Company

Enterprise, Internet Privacy Questions, 600 Corporate Park Drive, St. Louis, MO 63105

Klienci z Kanady mogą także uzyskać pomoc w Office of the Privacy Commissioner of Canada (pod nr 1-800-282-1376 lub pod adresem info@privcom.gc.ca)

Wielka Brytania

Enterprise Rent-A-Car UK Limited

Enterprise House, Melburne Park,Vicarage Road, Egham Surrey TW20 9FB

Irlandia

ERAC Ireland Limited

Unit 4 Lyncon Court, Snugborough Road, Blanchardstown Business Park, Dublin 15

Niemcy

Enterprise Autovermietung Deutschland B.V. & Co. KG

Enterprise, Internet Privacy Questions, Mergenthaler Allee 35-37, 65760 Eschborn

Francja

Enterprise Holdings France S.A.

Enterprise, Internet Privacy Questions, 37 rue du Colonel Pierre Avia, Paris, 75015

Hiszpania

Autotransporte Turistico Espanol, S.A.

Enterprise, Internet Privacy Questions, Avenida del Ensanche de Vallecas 37, 28051 Madrid

W przypadku korzystania z witryny internetowej lub jej wersji mobilnej w krajach wymienionych niżej (tj. z odpowiednim kodem kraju) administratorami danych z takiej witryny będzie podmiot wymieniony poniżej właściwy dla danego kraju. Jeżeli Klient wynajmuje pojazd w jednym z tych krajów, administratorem danych związanych z tą transakcją będzie licencjobiorca wskazany w umowie wynajmu.

Kraj

Administrator danych

Dane kontaktowe

Albania, Austria, Belgia, Bośnia. Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Holandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Mołdawia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Włochy

EAN Data Services UK Limited

Enterprise House, Melburne Park,Vicarage Road, Egham Surrey TW20 9FB

 

Jeśli Klient mieszka w kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i korzysta z funkcji przedpłaty, administratorem danych związanych z płatnością jest podmiot wskazany poniżej właściwy dla danego kraju.

Kraj

Administrator danych

Dane kontaktowe

Europejski Obszar Gospodarczy

EAN Data Services UK Limited

Enterprise House, Melburne Park,Vicarage Road, Egham Surrey TW20 9FB

W przypadku pozostałych lokalizacji: jeśli Klient wynajmie pojazd w jednym z tych krajów, administratorem danych związanych z tą transakcją będzie licencjobiorca wskazany w umowie wynajmu.